Assut de Mutxamel - Les fontetes

Tal y como nos cuenta la cronista de MutxamelAssumpció Brotons, la función esencial de los assusts era distribuir las aguas de escurrimiento de las lluvias para distribuirlas o canalizarlas a través de la huerta Alicantina.

Mejor que mi horrible traducció, las palabras exactas del artículo de la cronista que podéis encontrar completo ( y muy interesante ) en el artículo Els assuts de Mutxamel.

Si el pantà de Tibi és un obra excepcional, no menys interés tenen els tres assuts més importants que hi havia al riu Montnegre o Sec, situats després de la presa de Tibi. Tots tres es troben al terme municipal de Mutxamel i la funció primordial era arreplegar les aigües de ventura, “aiguaüt”, per a distribuir-les a través del complex sistema de séquies i braçals a les terres de l’horta alacantina.

Als rius mediterranis, com és el cas del Montnegre de cabal completament irregular, l’aigua eventual, producte de les pluges abundants que solen produir-se a la primavera o a la tardor, té un gran valor. Per este motiu els nostres avantpassats van tenir tant d’interés a edificar, mantenir i conservar estos assuts, que els permetia en moltes ocasions salvar els bancals de les inundacions i poder regar les hortes amb un reg suplementari i gratuït.

Os comparto una pequeña galería de fotografías de uno de los lugares de los que guardo más gratos e intensos recuerdos.